I Göteborg blir advokater som besöker häktet inlåsta med sina klienter. En säkerhetsrisk för advokaterna, anser Advokatsamfundets Västra avdelning, som igår överlämnade en protestskrivelse med mer än hundra namnunderskrifter till Kriminalvården.

Enligt Kriminalvården finns det en larmknapp i cellen för att öka säkerheten. Många advokater har dock aldrig fått någon information om det. Advokater som råkat komma åt knappen har också berättat att det tog en lång stund innan häktespersonalen reagerade på larmet.

Advokatsamfundet har redan tidigare uppmärksammat det olämpliga i att låsa in advokater med klienterna. I ett brev till Kriminalvårdens generaldirektör Inga Mellgren den 14 november tar Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg upp säkerhetssituationen vid Göteborgshäktet. I brevet pekar generalsekreteraren också på flera andra problem vid häktena, som att advokater vid många häkten bara får besöka sina klienter under vissa tider.