Storbritanniens högsta domstol har beviljat Wikileaks-grundaren Julian Assange prövningstillstånd i fråga om hans överlämning till Sverige. Det meddelade domstolen i fredags, den 16 december.

Den högsta domstolen ska pröva om en åklagare som begär en person överlämnad från Storbritannien kan vara en ”judiciell myndighet” i enlighet med kraven i den brittiska lagen om utlämning och överlämning från 2003. En grupp av tre domare i domstolen har funnit att rättsfrågan har stort allmänt intresse och har därför beviljat Assagne prövningstillstånd i brittiska HD.

Målet kommer att avgöras av en avdelning som består av sju av domstolens tolv ledamöter. En två dagar lång muntlig förhandling är utsatt att börja den 1 februari 2012.