International Bar Association, IBA, har inlett et samarbete med den internationella studentorganisationen International Law Students Association (ILSA). ILSA ansvarar bland annat för världens största processtävling Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition.

Nu söker IBA efter advokater som kan medverka som domare vid processtävlingens nationella och regionala omgångar. I tävlingen möts studentlag från över 600 juristutbildningar över hela världen i fingerade processer vid Internationella domstolen. I år handlar processpelet bland annat om vem som kan företräda staten efter en statskupp och om förstörelse av världsarv.

Mer information finns på ILSA:s webbplats. 

Schema för de olika omgångarna finns också på ILSA:s webbplats. Intresserade anmäler sig via e-post direkt till respektive tävlingsansvarige.