Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Göteborgshäktet stänger ett våningsplan

Häktade flyttas till andra häkten.

Vid kontroll har Kriminalvården upptäckt brister i larmsystemet på häktet Göteborg. Kriminalvården bedömer att nuvarande larmfunktioner inte uppfyller de krav som myndigheten ställer på den här typen av funktioner.

Med anledning av bristerna kommer ett av häktets våningsplan tillfälligt att stängas. Evakueringen av våningsplanet (61 platser) inleds den 21 december och kommer att vara slutförd till julhelgen.

De häktade som berörs kommer att flyttas till andra häkten i Västsverige, häkten i Kriminalvårdens region öst och häktet Salberga i Sala.

Mer information