Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nils Öberg ny generaldirektör för Kriminalvården

Statsvetare tar över Kriminalvården.

Regeringen har i dag utsett Nils Öberg till ny generaldirektör i Kriminalvården. Nils Öberg, som är fil. dr i statskunskap, är sedan 2005 expeditionschef vid Justitiedepartementet.

Öberg har tidigare varit chef för polisenheten vid Justitiedepartementet samt departementsråd vid samma departements EU-enhet. Han har också arbetat vid Europeiska kommissionen och vid Säkerhetspolisen.

Nils Öberg tillträder tjänsten den 16 januari 2012.