Regeringen har i dag den 22 december utsett Stefan L. Johansson till expeditionschef på Justitiedepartementet. Charlotte von Essen blir ny rättschef.

Stefan L. Johansson kommer närmast från en tjänst som rättschef på Justitiedepartementet. Charlotte von Essen är nu departementsråd och enhetschef på enheten för allmän ordning och säkerhet vid Justitiedepartementet.

Båda tillträder sina nya tjänster den 16 januari 2012.