Regeringen har sammanfattat viktiga lagar och förordningar som träder i kraft den 1 januari 2012.

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2011/2012