Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Viktiga lagar och förordningar vid årsskiftet

Sammanfattning av viktiga nya och ändrade författningar.

Regeringen har sammanfattat viktiga lagar och förordningar som träder i kraft den 1 januari 2012.

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2011/2012