Anders Danielsson, chef för Säkerhetspolisen
Anders Danielsson har varit chef för Säkerhetspolisen sedan sommaren 2007. Han har två år kvar av sitt förordnande. Vad Anders Danielsson ska göra därefter är en öppen fråga, enligt honom själv.

Anders Danielsson konstaterade inledningsvis att det är viktigt för Säkerhetspolisen, Säpo, att vara med i samhällsdebatten och det offentliga samtalet för att berätta om hur Säpo ser på olika händelser och företeelser.

– Då fyller vi det tomrum som annars fylls av någon annan, till exempel någon ”expert” som sitter i en TV-soffa och vet bättre än vi. Det är bättre att vi då träder fram. Jag tror även att det finns ett stort intresse för vad vi gör, sa Danielsson och tillade att dessutom finns det en rad myter om vad Säpo ägnar sig åt.

– Ska vi ändra mytbildningen om Säkerhetspolisen måste vi själva gå ut och tala, sa Anders Danielsson och menade att Säpo dras med ett visst ”trovärdighetsunderskott”. Ett sätt att minska detta underskott är vara så öppen som det går mot omvärlden.

Säpos instruktion från regeringen är helt öppen, medan myndighetens regleringsbrev är hemligt – till skillnad från andra myndigheters.

Säpos uppdrag kan sammanfattas i tre punkter:
• Förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet.
• Bekämpa terrorism.
• Skydda den centrala statsledningen. Det handlar om att skydda statschefen, talmannen, regeringschefen, statsråden, riksdagsledamöterna samt  kabinettssekreteraren och statssekreterarna. För närvarande handlar det om drygt 400 personer.

Säpos stora utmaning som kan göra Anders Danielsson sömnlös är att det kan bli sådana fasansfulla konsekvenser när Säpo misslyckas. Det i sin tur gör att Säpo fokuserar mycket på att förebygga och avslöja brott snarare än att utreda när ett brott väl har begåtts.

– Vi vill helst inte ha något brott. Det är något av ett misslyckande eftersom det då har hänt något, konstaterade Anders Danielsson.

För att förhindra att det inträffar brott bedriver Säkerhetspolisen underrättelseverksamhet. Det gör man för att kunna reducera hot eller helst ta bort det innan det har blivit så allvarligt att det har skadat rikets säkerhet.

– Vårt arbete går ut på att förebygga, förebygga och förebygga! Det sker i det tysta och ger inte några tidningsrubriker, förtydligade Anders Danielsson.

I detta arbete är underrättelseverksamhet förutsättningen för framgång.

Säpos övergripande verksamhetsidé består i att göra fyra insatser:

1. Bedöma hot
2. Bedöma sårbarhet
3. Reducera hot
4. Reducera sårbarhet

Detta arbete tar enbart sikte på antagonistiska hot, till exempel från främmande makt eller extremister.

Sverige tilldrar sig mycket intresse från andra länders underrättelsetjänster. Ett femtontal länder har underrättelseofficerare placerade i Sverige. Vissa av dem uppträder öppet. Andra dolt och uppträder som till exempel journalister, diplomater eller i någon annan täckmantel. Vad de i själva verket gör är att försöka komma över information exempelvis genom att värva personer som sitter med information, så kallade agenter.

Säpo har en budget på cirka 950 miljoner kronor och ettusen personer anställda. Myndigheten har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro, Norrköping samt Umeå. Utomlands har Säpo idag stationerad personal i London, Paris, Berlin och Rom; så kallade sambandsmän. Säpo överväger att placera sambandsmän utanför Europa, till exempel i Mellanöstern eller Asien. Det är inte någon dold verksamhet som bedrivs i utlandet, utan den är till för att skapa kontakter och relationer med de olika länderna. Syftet är Säkerhetspolisen ska kunna inhämta uppgifter som är viktiga för myndighetens uppdrag.

Läs mer i kommande nummer av tidskriften Advokaten.

Advokat i framtidens studiebesök hos Säpo

Advokat i framtidens studiebesök hos Säpo

Advokat i framtidens studiebesök hos Säpo

Advokat i framtidens studiebesök hos Säpo

Advokat i framtidens studiebesök hos Säpo

Advokat i framtidens studiebesök hos Säpo