Den 26 januari arrangerades Anti-korruptionsdagen – ett seminarium om korruption och dess effekter på det demokratiska rättssamhället.

Seminariet, som hölls i Advokatsamfundets hörsal, arrangerades av Sveriges advokatsamfund och Transparency International Sverige. Dagens anföranden och diskussioner behandlade korruption ur en mängd olika aspekter. Bland deltagarna fanns framstående personer inom regeringskansliet, rättsväsendet, näringslivet och organisationer med inblick i, kunskaper om och erfarenheter av hur samhället på olika sätt påverkas av korruption och vilka åtgärder som kan sättas in för att motverka den.

Monty Raphael, advokat i London och medlem av Transparency International UK:s styrelse, berättade om den nya och mycket långtgående lagstiftning mot korruption som är på gång att implementeras i England och som har orsakat mycket debatt.

I en av dagens två paneldebatter diskuterades rättsliga frågor kring korruption. Särskild uppmärksamhet ägnades åt utredningen om mutbrott, och inte minst värdet av så kallade koders betydelse i detta sammanhang och deras förhållande till lagar.

Jermyn Brooks, ordförande i Transparency Internationals Business Advisory Board, beskrev hur långtgående och djupt skadlig korruptionen är för många länders ekonomiska utveckling. Särskilt berörde han den dystra utvecklingen på området i Ryssland.

Jermyn Brooks talar på anti-korruptionsdagen 2011
Jermyn Brooks, ordförande i Transparency Internationals Business advisory board, talade om den etiska dimensionen i ett internationellt perspektiv.

I dagens andra paneldebatt diskuterades etiska frågor kring korruption och hur den kan förebyggas och undvikas. Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, menade att det inte räcker med enstaka insatser eller lagar för att vända utvecklingen i djupt korrupta länder. För att lyckas krävs massiva och samtidiga insatser på en rad områden i samhället. Detta var fallet i Sverige på 1800-talet, då landet tog språnget från att vara ett djupt korrupt land till att bli ett av världens minst korrupta länder.

Stefan Lindskog ledde debatten om etiska frågor och korruption
Stefan Lindskog ledde paneldebatten om hur man förebygger och undviker korruption.

En fråga som diskuterades handlade om värdet av så kallade visselblåsare och vad som kan göras för att skydda dessa. Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekretare, betonade i detta sammanhang värdet av att värna rättssäkerheten även för dem som pekas ut för korruptionsbrott.

Bland de medverkande på seminariet fanns bland andra Inga-Britt Ahlenius, tidigare generaldirektör för Riksrevisionsverket och chef för FN:s internrevisionsenhet, Stefan Johansson, rättschef vid Justitiedepartementet, Bo Svensson, före detta justitieråd och särskild utredare angående mutbrott, och Advokatsamfundets ordförande Tomas Nilsson.

Åhörare vid anti-korruptionsdagen 2011
Anti-korruptionsdagen fyllde Advokatsamfundets hörsal med intresserade åhörare.

Seminariets moderator justitierådet Stefan Lindskog konstaterade att det förefaller som om människan i grunden är korrupt och det korrupta samhället är själva ursprunget.

– Det är möjligt att det är så. Men det är ett slag som måste utkämpas. Kan vi inte komma ur det korrupta samhället kan vi inte ha ett samhälle som vilar på the rule of law (rättsstatens principer) och det är essentiellt för samhällsbyggnad, sammanfattade Stefan Lindskog.