Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

EU-ministrar vill ha lag om frysning av brottsvinster

Inrikesministrarna uppmanar kommissionen att lägga förslag.

EU:s inrikesministrar i rådet för rättsliga och inrikes frågor uppmanar EU-kommissionen att snabbt föreslå lagstiftning om frysning av brottsvinster från organiserad brottslighet. Frågan togs upp vid ett rådsmöte i ungerska Gödöllő, och förslaget fick stöd av en överväldigande majoritet av ministrarna.

Enligt rådet behövs gemensamma EU-regler på området, bland annat på grund av den fria rörligheten inom EU, som gynnat den organiserade brottsligheten. De nya reglerna bör vara flexibla så att varje medlemsstat kan anpassa dem till sin respektive rättsliga och administrativa ordning.

Kommissionen har redan inlett arbetet med ett regler på detta område. Det är dock inte klart när ett förslag kan läggas fram.