Under 2010 rymde ingen från någon sluten anstalt i Sverige. Det har aldrig tidigare hänt i svensk kriminalvård. Under 2009 rymde två intagna från slutna anstalter. Antalet har minskat från 33 rymningar år 2004.

Antalet avvikelser från öppna anstalter har också sjunkit kraftigt. Under 2010 avvek 34 intagna från öppna anstalter. År 2009 var siffran 40 – år 2004 avvek 236 intagna.

Under 2010 gjordes ett rymningsförsök från en sluten anstalt. En intagen lyckades ta sig över staketen vid Storbodaanstalten i Rosersberg. Men personalen grep honom genast.

Enligt Kriminalvården beror den kraftiga minskningen av rymningar och avvikelser bland annat på ökad säkerhet på anstalterna, till exempel genom insatser för att förbättra den fysiska och tekniska säkerheten. Kriminalvården nämner också bättre placeringar av intagna, tidiga ingripanden vid hotande incidenter samt bättre rutiner och regelverk. Bland de viktigaste åtgärderna märks också utbildning av personalen.

Antal rymningar från alla slutna anstalter
2010: 0
2009: 2
2008: 5
2007: 10
2006: 14
2005: 16
2004: 33

Antal avvikelser från alla öppna anstalter
2010: 34
2009: 40
2008: 57
2007: 64
2006: 123
2005: 118
2004: 23