Regeringen föreslår att ett nytt brott ska införas i brottsbalken: Olovlig fotografering. Det nya brottet ska göra det förbjudet att fotografera eller filma människor i privata utrymmen på sätt som kan vara kränkande för den personliga integriteten. Förbudet ska gälla bilder av personer som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum, i en provhytt eller i ett annat liknande utrymme.

Regeringen föreslår också att förbudet ska gälla olovlig fotografering eller filmning oavsett plats – om den sker på ett sätt som är påträngande, närgånget eller dolt och kan kränka en privatpersons personliga integritet allvarligt.

Enligt förslaget ska straffet för brottet vara böter eller fängelse i högst ett år.

Läs regeringens förslag