Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Oriktiga inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i fastighetsregistret

Hearing, fredagen den 4 februari, kl. 13.00 – ca 15.30, Fakultetsrummet, Juridiska fakulteten. Trädgårdsgatan 1, Uppsala.

Institutet för fastighetsrättslig forskning vid Uppsala universitet inbjuder till presentation och diskussion angående Ds 2010:43.

Mer information och anmälan