Rikspolischef Bengt Svenson ska bjuda in till ett råd som regelbundet ska samlas för att diskutera trender och förändringar av den grova brottsligheten. Rådet ska bli ett forum för representanter för polis och andra rättsmyndigheter för att träffa företrädare för näringsliv och kommuner och landsting ett par gånger om året. Syftet är att ge polisen möjlighet att dela den kunskap som finns om den organiserade brottslighetens systemhotande inverkan på samhället och dess utveckling.

Tidigare har polisen genomfört en satsning mot grov organiserad brottslighet tillsammans med andra myndigheter, bland annat Skatteverket och Tullen.

Det man vanligen menar med systemhotande brottslighet är brottslighet som innebär otillbörlig påverkan på rättskedjan eller på andra delar av samhället. Den kan vara riktad mot myndigheter, politiska beslutsfattare, näringsliv eller massmedia. Brotten består av uttryckliga eller underförstådda hot om våld, liksom utpressning, korruption och övergrepp i rättssak.

Enligt polisen har den typen av brottslighet ökat i Sverige.