Sverige har deklarerat sin kandidatur till att bli medlem av FN:s råd för mänskliga rättigheter för perioden 2012 till 2015. Det förklarade utrikesminister Carl Bildt i ett pressmeddelande den 25 januari.

Enligt biståndsminister Gunilla Carlsson är mänskliga rättigheter en prioriterad fråga för regeringen.

Sverige har deltagit aktivt som observatör i FN:s råd för mänskliga rättigheter sedan det bildades år 2006. Sverige representerade också Europeiska unionen i MR-rådet under det svenska ordförandeskapet 2009.

MR-rådet har 47 medlemmar som alla är valda för tre år i taget.