EU:s kommissionär för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap, Viviane Reding planerar nya insatser under 2011 för att stärka de processuella rättigheterna för misstänkta inom EU.

I sitt tal vid en konferens om villkoren för frihetsberövade den 25 januari talade Reding om de framsteg som gjorts under 2010, i form av minimiregler om översättning och tolkning.

– EU har slutligen brutit förlamningen på området processuella rättigheter och lagt grunden för ett europeiskt rättsligt område kännetecknat av ömsesidig tillit mellan rättssystemen. Dessa framsteg, som möjliggjorts genom Lissabonavtalet, stärker oss i vårt arbetet för ett europeiskt system av processuella rättigheter, sa Reding.

I talet lovade Reding att under året lägga fram två nya direktiv på området: ett under sommaren om rätten till advokat, och ett i slutet av året angående frihetsberövades rätt till kontakt med sina familjer och konsulära myndigheter.

Viviane Reding planerar också att presentera en så kallad grönbok om villkoren för frihetsberövade och i synnerhet häktade personer.