Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Claes Zettermarck ny ordförande i Advokatsamfundet

Vald vid fullmäktige i Stockholm.

Claes Zettermarck
Claes Zettermarck

Advokat Claes Zettermarck valdes idag till ny ordförande i Sveriges advokatsamfund. Valet ägde rum vid Advokatsamfundets fullmäktige i Stockholm. Claes Zettermarck tillträder ordförandeposten den 1 juli.

Claes Zettermarck är född 1947 och arbetar främst med företagsöverlåtelser och affärstvister. Han blev advokat 1980 och arbetar på advokatbyrån White & Case i Stockholm.

– En rättsstat förutsätter att det finns en fri och oberoende advokatkår. Annars kan inte enskildas fri- och rättigheter hävdas. Advokatsamfundet skall slå vakt om och värna att det finns en sådan advokatkår, säger Claes Zettermarck.

År 2009 valdes Claes Zettermarck till Advokatsamfundets vice ordförande. Han ser fram emot det nya uppdraget, som han ska kombinera med fortsatt verksamhet som affärsadvokat. En av de viktigaste uppgifterna som ordförande blir att arbeta för en fortsatt återväxt i advokatkåren.

– Det är viktigt att aktivt verka för att duktiga unga jurister finner advokatyrket attraktivt och att de väljer att stanna i advokatyrket. Nu och i framtiden behövs många unga duktiga advokater, säger Claes Zettermarck.

Zettermarck tog sin jur. kand.-examen vid Stockholms universitet 1972. Han har arbetat som tingsnotarie vid Södertörns tingsrätt och som hovrättsfiskal i Svea hovrätt, och blev advokat 1980.

Claes Zettermarck efterträder advokat Tomas Nilsson som ordförande. Tomas Nilsson har varit ordförande i Advokatsamfundet sedan den 1 juli 2007. Claes Zettermarck tillträder ordförandeposten den 1 juli.