EU-kommissionens plan för att skapa gemensamma processuella minimiregler för brottsmisstänkta inom hela unionen har nu tagit ännu ett steg framåt. Den 8 juni la kommissionen fram ett förslag till direktiv om rätten för misstänkta att tala med en advokat direkt efter anhållandet, och under hela processen.

De flesta EU-länderna har redan idag motsvarande regler. I några stater skulle dock ett nytt direktiv innebära stärkta rättigheter för misstänkta. Det nya direktivet föreslås också omfatta förhandlingar om överlämnande efter en europeisk arresteringsorder.

CCBE, Rådet för advokatorganisationerna i Europa, välkomnar kommissionens förslag, och anser att det bevisar EU-kommissionens vilja att skapa gemensamma processuella minimiregler i brottmålsprocessen.

Kommissionens förslag ska nu behandlas i rådet och EU-parlamentet. EU-kommissionen har också diskuterat gemensamma regler för rättshjälp. Diskussionerna om rättshjälp fick dock skjutas upp.