Frågan om advokats möjlighet att använda sig av olika externa IT- och webbaserade tjänster har under senare tid varit föremål för diskussion inom advokatväsendet.

Sveriges advokatsamfunds styrelse har tillsatt en arbetsgrupp som närmare har analyserat denna och närliggande frågor. Styrelsen har beslutat att arbetsgruppens rapport ska tillställas ledamöterna.

Rapporten sändes ut med cirkulär nr 18.

Den kan också laddas ner här.

Läs mer om användningen av externa IT-tjänster i Advokaten nr 6 2011, som kommer i slutet av augusti.