I sin krönika i Dagens Nyheter den 22 juni skriver professor Mårten Schultz om försvararen som rättsstatens riddare:

Försvarsadvokaten rättsstatens riddare