Domstolsakademin erbjuder fem platser på kursen europeisk miljörätt, 15 högskolepoäng, till advokater till en kostnad av 15 000 kr exkl. moms per person. I kursavgiften ingår litteratur och luncher. Resa och logi ingår inte. Plats: Centralt i Stockholm

Sista anmälningsdag är den 21 juni 2011.

Anmälan skickas till maria.staigerolsson@advokatsamfundet.se med uppgifter om namn, mejladress, telefon samt fakturaadress. Vid anmälan tillämpas först till kvarn. Den 22 juni skickas besked till dem som antagits till programmet.

Frågor: kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00, Kursavdelningen.

Kursbeskrivning