Läs Anne Rambergs ledare om mediala drev.

Till Advokaten nr 5.