Regeringen har i dag beslutat att låta den pågående Fridskränkningsutredningen se över straffskalan för brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Utredningen ska också särskilt överväga en höjning av straffminimum.

Fridskränkningsutredningen har bland annat i uppdrag att utvärdera tillämpningen av brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Utredningen ska nu också se över straffskalan för brotten och särskilt överväga en höjning av straffminimum