EU-kommissionen är fast besluten att inrätta en europeisk åklagarmyndighet. Det meddelade kommissionen den 26 maj. Kommissionen vill också harmonisera straffrätten i EU till år 2020 för att skydda EU:s ekonomiska intressen.

Kommissionen är missnöjd med det låga antalet fällande domar i mål som rör EU-medel där medlemsstaterna är ansvariga för förundersökningarna. Det rör omkring 280 miljoner euro i fall av misstänkta bedrägerier bara under 2009. Enligt kommissionen tycks medlemsstaterna inte ha tillräckliga rättsliga medel till sitt förfogande, och inte heller lämpliga strukturer för åtal i fall som rör EU.

Enligt Lissabonavtalet kan EU:s råd förvandla Eurojust, EU:s enhet för rättsligt samarbete, till en europeisk åklagarmyndighet. Om det sker, blir den nya myndigheten ansvarig för att utreda och i medlemsstaterna väcka åtal mot dem som begår brott mot EU:s ekonomiska intressen.