Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén fick anställning i Regeringskansliet i dag, den 26 maj, och lämnar sin tjänst som som generaldirektör.

Nylén har varit kriminalvårdens generaldirektör sedan 2004. I Regeringskansliet ska han utforma en strategi för rättsväsendets internationella insatser.