Medlemsstaterna i EU får inte stänga andra medlemsstaters medborgare ute från notarieyrket. Det slår EU-domstolen fast i domar från den 24 maj.

EU-kommissionen hade väckt talan mot Belgien, Frankrike, Luxemburg, Österrike, Tyskland, Grekland och Portugal, för att de medlemsstaterna har förbehållit notarieyrket för sina egna medborgare. Enligt kommissionen innebär det diskriminering på grund av nationalitet, vilket är förbjudet enligt EG-fördraget.

Notarier spelar en viktig roll i flera europeiska rättssystem, där de framför allt har funktionen att intyga att juridiska dokument uppfyller legala formkrav och att avtalsparter har rättskapacitet.

EU-domstolens pressmeddelande om domarna (engelska)

EU-domstolens domar i målen C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-53/08, C-54/08, C-61/08 och C-52/08