Polen bröt mot två artiklar i Europakonventionen när en gravid kvinna inte fick fosterdiagnostik i tid för att göra legal abort. Det kom Europadomstolen fram till i en dom den 26 maj.

Efter ultraljudsundersökningar misstänkte kvinnan att fostret kunde vara drabbat av ett genetiskt fel, men läkarna som var motståndare till abort ville inte utföra genetiska tester för att i tid avgöra om en legal abort skulle vara möjlig enligt polsk lag och vägrade också att utföra en abort.

När barnet föddes visade det sig att det hade Turners syndrom, ett allvarligt kromosomfel.

Genom att Polen inte försåg kvinnan med möjligheter att utöva sin grundläggande rätt till information, bröt landet mot artikel 8 i Europakonventionen om rätt till skydd för privat- och familjelivet, enligt domstolen.

Dessutom bröt Polen mot artikel 3 om förbud mot tortyr.

Europadomstolen kom också fram till att det var befogat för anmälaren att anlita flera advokater med hänsyn till omständigheterna i målet. 

Europadomstolens dom den 26 maj i målet R. R. mot Polen (ansökan nr 27617/04)