På IBA:s, International Bar Associations, webbplats kan man nu se en 27 minuter lång utbildningsfilm om processen vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag.

Den 27 minuter långa filmen innehåller intervjuer med personer verksamma vid ICC. Den tar också upp och förklarar begrepp som oskuldspresumtionen, rätten till ett ombud och rätten till en rättvis rättegång.

Se filmen!