Ordföranden i Rådet för advokatsamfunden i Europa (CCBE), Georges-Albert Dal, uttrycker i ett brev till ordföranden i Japans federation av advokatsamfund sina kondoleanser och sin sympati för hela den japanska befolkningen, och i synnerhet för de advokatkollegor som drabbats av jordbävningskatastrofen.

I brevet skriver Georges-Albert Dal bland annat att ”vi har chockats av och söjt den obegripliga förlusten av liv och förstörelsen av egendom, och våra tankar är med er”.