Den som utsätts för någon form av diskriminering inom EU kan många gånger ha svårt att hävda sina rättigheter. Det visar en rapport från EU-myndigheten för grundlägganderättigheter, FRA.

Enligt FRA finns stora brister i rättstillgängligheten bland annat genom:

  • Långa väntetider innan saken får en rättslig prövning
  • Höga kostnader för att driva sitt ärende
  • Begränsningar av talerätt i domstolarna
  • Låga skadestånd i många medlemsstater

Enligt FRA finns det också glädjande tendenser inom EU, bland annat snabbare processer, försäkringar som täcker rättegångskostnader, gratis juridisk hjälp genom pro bono-arbete och alternativ till rättsliga förfaranden, exempelvis medling.

Läs rapporten!