FN:s specialrapportör för yttrandefrihet, Frank La Rue, kommer till Stockholm för att delta i det andra expertmötet i Stockholm om mänskliga rättigheter och internet. Vid tvådagarsmötet deltar ett 60-tal utländska experter från organisationer inom det civila samhället, globala teknikföretag och även några regeringsföreträdare.

Frank La Rue arbetar sedan ett år med en rapport till FN:s människorättsråd i Genève om internet och mänskliga rättigheter. Syftet med arbetet är att bidra till att stärka det internationella ramverket för mänskliga rättigheter och Internet.

La Rue tillträdde som FN:s specialrapportör för yttrandefrihet för tre år sedan. Han bor i Guatemala och har arbetat med människorättsfrågor under de senaste 25 åren. Bland annat har han grundat The Center for Legal Action for Human Rights med kontor i både Washington och Guatemala. Han har också varit verksam som radioreporter och skriver en kolumn varje vecka för tidningar i sitt hemland.