Riksdagen beslutade igår att regeringens förslag om hur Sverige ska genomföra EU:s så kallade datalagringsdirektiv ska vila i ett år. Direktivet gäller lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål. Enligt grundlagen kan en minoritet som består av mer än 1/6 av de röstande ledamöterna driva igenom en ettårig bordläggning av ett förslag som gäller människors fri- och rättigheter.

62 ledamöter röstade för en bordläggning medan 281 ledamöter röstade för att anta förslaget. 6 ledamöter var frånvarande.

Förslaget om bordläggning i ett år kom från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. För att kunna genomdriva sitt det var de båda partierna beroende av Sverigedemokraterna. Partiet valde att stödja en bordläggning när regeringen inte ville gå med på SD:s krav om att begränsa lagringen till enbart Sverige.

Bordläggningsbeslutet innebär enligt justitieminister Beatrice Ask att Sverige riskerar stora böter från EU-kommissionen.