På initiativ av Sverige beslutade FN:s råd för mänskliga rättigheter den 24 mars att inrätta en särskild rapportör för mänskiga rättigheter i Iran. Rapportören ska samla information om situationen i Iran och bidra till att uppmärksamma problem i landet inom området för mänskliga rättigheter.

– Det försämrade läget för mänskliga rättigheter i Iran är oroande och det behövs ett ökat tryck på landet när det gäller dessa frågor. Det är därför glädjande att FN:s råd i dag, på initiativ från Sverige, beslutade om en särskild rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, säger utrikesminister Carl Bildt.

Rapportörens uppgift blir att följa utvecklingen i Iran och rapportera till FN:s generalförsamling och rådet för mänskliga rättigheter. I höst ska FN:s generalförsamling få en första avrapportering.