Advokatsamfundet hade till sin lokal i Stockholm bjudit in föreläsare med olika erfarenheter, perspektiv och funktion för att säkerställa asylsökandes rättigheter.

Först ut var hovrättsassessor Anna Hjort Ööpik som varit sekreterare i den i vissa avseenden kontroversiella och politiskt laddade Förvarsutredningen.

Hon berättade att i slutbetänkandet som överlämnades till regeringen i februari föreslår ensamutredaren lagman Anders Hagsgård att det införs en obligatorisk domstolsprövning av Migrationsverkets och polisens beslut att ta en utlänning i förvar.

Ett annat område hon berörde var behovet av förändrade placeringsregler:

– Utredningen föreslår att en större andel av de förvarstagna utlänningar som i dag placeras inom kriminalvården ska bli kvar i Migrationverkets förvar.

Sveriges domare i Europadomstolen Elisabet Fura adresserade kända problem som domstolens ständigt växande balanser och nya:

– Det går just nu våg av misstro mot Europadomstolen, speciellt i Storbritannien märks detta.

Elisabet Fura gav rådet till deltagarna att tänka på att vara tydliga med att individualisera risken när de ansöker om inhibition för sin klient. Detta ökar chansen att få inhibition beviljad.

Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik uppdaterade om verkets projekt för snabbare beslut till asylsökande. Han pekade också på vikten av relevant landinformation och att argumentera beträffande risken för klienten vid ett återvändande.

Advokaterna Helen Westlund och Petter Aasheim samt Marie Jönsson, chefsrådman och avdelningschef vid Migrationsdomstolen i Stockholm gav deltagarna praktiska tips och råd utifrån sina respektive perspektiv. Dagen avslutades med en diskussion om hur de olika aktörerna kan bidra till en mer rättssäker asylprocess.

Läs mer i kommande nummer av Advokaten!