Det är i år etthundra år sedan Sveriges första kvinnliga disputerade jurist Elsa Eschelsson dog. Elsa Eschelsson var också föreningen Kvinnliga akademikers förenings första ordförande. Hon kämpade bland annat för att kompetens skulle gå före kön och börd i den akademiska världen.

Elsa Eschelsson hyllades nyligen vid ett seminarium i Göteborg. Vid seminariet medverkade bland andra Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Dessutom presenterade Eva-Maria Svensson, professor i juridik vid Handelshögskolan i Göteborg, sin bok ”Forskaren Elsa Eschelsson, en modern civilist i tiden”.