Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Brå får ny generaldirektör

Erik Wennerström från UD till Brottsförebyggande rådet.

Regeringen utsåg i dag den 24 november Erik Wennerström till ny generaldirektör för Brottsförebyggande rådet.

Erik Wennerström disputerade i juridik år 2007 på en avhandling om rättsstatsbegreppet i EU. Han har under många år arbetat med rättsväsendefrågor på Justitiedepartementet, Folke Bernadotteakademin och i EU-kommissionen.  I dag arbetar Wennerström som folkrättsrådgivare på Utrikesdepartementet.

Erik Wennerström tillträder tjänsten som generaldirektör den 1 februari 2012.

Läs om Erik Wennerströms avhandling i Advokaten nr 6 2007