Regeringen utsåg i dag den 24 november Erik Wennerström till ny generaldirektör för Brottsförebyggande rådet.

Erik Wennerström disputerade i juridik år 2007 på en avhandling om rättsstatsbegreppet i EU. Han har under många år arbetat med rättsväsendefrågor på Justitiedepartementet, Folke Bernadotteakademin och i EU-kommissionen.  I dag arbetar Wennerström som folkrättsrådgivare på Utrikesdepartementet.

Erik Wennerström tillträder tjänsten som generaldirektör den 1 februari 2012.

Läs om Erik Wennerströms avhandling i Advokaten nr 6 2007