Regeringen har i dag den 17 november utnämnt professor Christer Silfverberg till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Christer Silfverberg är professor i finansrätt vid Stockholms universitet sedan 2002. Han blev juris doktor 1992 och har arbetat som lektor i skatterätt vid Stockholms universitet under en lång tid. Han förordnades som kammarrättsassessor 1986.

Christer Silfverberg har under många år varit ledamot i Skatterättsnämnden. Han har varit prodekanus för juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Dessutom har han haft ett flertal uppdrag som expert i statliga utredningar och är författare till ett stort antal publikationer inom skatterättens område.

Christer Silfverberg tillträder den 1 februari 2012.