Vid avbetalningsköp måste köparen och säljaren upprätta ett dokument med vissa uppgifter. Dokumentet krävs för att säljaren ska kunna ta tillbaka varan med hjälp av handräckning från Kronofogdemyndigheten om köparen inte betalar. Dokumentet är också till för att köparen ska informeras om de viktigaste momenten i köpeavtalet. Enligt dagens regler ska dokumentet upprättas på papper och skrivas under av parterna.

Nu föreslår regeringen i en proposition att dokumentet också ska kunna upprättas elektroniskt och signeras av köparen med en elektronisk signatur. På det sättet vill regeringen skapa förutsättningar för att avbetalningsköp ska kunna ingås ett enkelt men ändå säkert sätt också på distans, till exempel via Internet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2012.

Prop. 2011/12:28 Enklare avbetalningsköp m.m.