Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Information från Sollentunahäktet

Kriminalvården informerar om rutiner vid besök.

Den 5 december påbörjas inpasseringskontroll för alla besökare till häktet i Sollentuna. Bland annat med anledning av detta har Kriminalvården tagit fram en informationsbroschyr om rutinerna vid besök i häktet.

Till broschyren.