Igår, den 22 november, besökte justitieminister Beatrice Ask samt tjänstemän från Justitiedepartementet Advokatsamfundet för diskussion och informationsutbyte i frågor av vikt för advokaterna.

Företrädare för Advokatsamfundet och Justitiedepartementet samlade i trappan på Advokatsamfundet.
Företrädare för Advokatsamfundet och Justitiedepartementet samlade i trappan på Advokatsamfundet. Främre raden från vänster: chefsjurist Maria Billing, förre ordföranden advokat Tomas Nilsson, justitieminister Beatrice Ask, generalsekreterare Anne Ramberg samt ordförande advokat Claes Zettermarck.

Vid mötet informerade Justitiedepartementets företrädare om pågående lagstiftningsarbete och Advokatsamfundet berättade om sitt arbete. Generalsekreteraren och Advokatsamfundets övriga företrädare lyfte åter frågan om humanjuristernas problem, men drog också en lans för Sverige som ett starkt land för skiljeförfaranden.

Advokatsamfundets företräddes bland andra av generalsekreteraren Anne Ramberg, ordföranden Claes Zettermarck, vice ordförande Bengt Ivarsson, chefsjurist Maria Billing, förre ordföranden Tomas Nilsson samt de ställföreträdande chefsjuristerna.

Från Justitiedepartementet deltog justitieminister Beatrice Ask, statssekreterare Magnus Graner, Justitiedepartementets rättschefen Per Hall, chefen för Justitiedepartementets domenhet samt tjänstemän från departementet.