Stockholm Prize in Criminology 2012 tilldelas den holländske forskaren Jan van Dijk för hans ihärdiga och konsekventa ledarskap i arbetet med den internationella brottsofferundersökningen ICVS (International Crime Victim Survey).

– Professor Jan van Dijk är en förgrundsfigur inom viktimologisk forskning, som är forskningen om brottsoffer. Hans viktiga insats har varit att initiera och ansvara för den brottsofferundersökning som ger oss stora möjligheter att göra internationella jämförelser om utsattheten för brott, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet och en av två ordförande i prisjuryn.

Professor Jan Van Dijk är verksam vid Tilburgs universitet i Nederländerna. Sedan 1989 har han arbetat med den internationella brottsofferundersökningen ICVS. Syftet med undersökningen är att den ska vara ett alternativ till den officiella brottsstatistiken och belysa de brott som inte kommer till polisens kännedom Undersökningen ska också göra det möjligt att göra en internationell jämförelse av utsattheten för brott och brottsoffrets situation.

Sedan 1989 har mer än 300 000 människor i totalt 78 länder deltagit i ICVS, där också data från 33 storstäder har samlats in. Undersökningen har genomförts för att bland annat kunna jämföra utsattheten för brott i olika länder, hur brottet påverkar brottsoffret och synen på rättssystemet. Data har samlats in från allmänheten och har därför inte påverkats av politiska eller ideologiska agendor i de olika länderna. Undersökningen anses av kriminologer ha bidragit med det hittills mest tillförlitliga stödet för att brottsligheten sedan början av 1990-talet minskar i Europa och i USA, Kanada och andra västländer.

En av slutsatserna från brottsofferundersökningarna är att internationella jämförelser av brottsstatistik inte är tillförlitliga eftersom anmälningsbenägenheten och sätten att föra statistik varierar mellan olika länder. Forskningen visar även att risken att bli utsatt för brott är förhållandevis liten i de flesta länder, men trots detta upplever många att risken att utsättas för brott är stor.

Kriminologipriset delas ut för sjunde gången den 12 juni 2012 i Stockholm i anslutning till konferensen The Stockholm Criminology Symposium. Det uppgår till minst 1 miljon kronor.