Regeringen utnämnde i dag den 24 november Per Hall, rättschef i Justitiedepartementet, till president i Hovrätten för Västra Sverige.

Per Hall är rättschef i Justitiedepartementet sedan 2007. Dessförinnan var han chef för enheten för processrätt och domstolsfrågor 2001–2007 och chef för enheten för immaterialrätt och transporträtt 1998–2001, också det i Justitiedepartementet. Per Hall har även varit utredningssekreterare och föredragande i riksdagen samt expert och sekreterare i statliga utredningar. Han förordnades som hovrättsassessor 1993.

Per Hall tillträder den 14 maj 2012.