Utredaren Eva Eriksson överlämnade igår måndag sitt förslag till ny djurskyddslag till landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Utredarens förslag till djurskyddslag innebär en ökad flexibilitet och att ett större ansvar läggs på djurägaren. Det innehåller även till exempel förbud mot användande av djur för sexuella ändamål, en höjning av straffskalan för vissa brott mot djurskyddslagen och åtgärder mot djurskyddsproblem som herrelösa katter och avel som medför lidande för djuren.

Förslaget till ny lag är mindre detaljerat och mer målinriktat än dagens djurskyddslag. Mer detaljerade bestämmelser föreslås flyttas till Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter, där de fortlöpande kan uppdateras.

Utredaren lägger ett större ansvar på djurägarna och anser att den största potentialen för att öka djurvälfärden hos landets alla djur är att öka kunskapen hos djurägarna. I utredarens förslag finns därför krav på kompetens för alla djurägare och utbildningskrav för djurägare som är arbetar med djur i sin yrkesverksamhet eller har djur i större omfattning. Det föreslås också informationskrav på alla som säljer sällskapsdjur, samt att den som har huvudansvaret för ett djur ska vara minst 16 år.

Ny djurskyddslag (SOU 2011:75)