Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Vitryssland: Människorättskämpe dömd till fyra och ett halvt års fängelse

Ales Bjaljatski, ledare för det vitryska människorättscentret Vjasna, dömdes på fredagen till fängelse för ”döljande av intäkter i stor skala”.

Människorättscentret Vjasna har övervakat och rapporterat om mänskliga rättigheter i Vitryssland sedan 1996 och har gett stöd och hjälp till oppositionella aktivister som fängslats sedan det ifrågasatta presidentvalet i december 2010.

Enligt företrädare för Amnesty International är domen mot Ales Bjaljatski ett oroande tecken på att det pågår en hämndkampanj från vitryska myndigheter mot människorättsförsvarare.

I sitt slutanförande sa Ales Bjaljatski att hans rättegång och förföljelsen av människorättsförsvarare stred mot landets konstitution och internationella förpliktelser. Han påminde myndigheterna om deras skyldigheter enligt FN:s deklaration om människorättsförsvarare.

Möjligheterna för människorättsorganisationer att driva verksamhet i Vitryssland minskar stadigt. Genom att vägra att registrera frivilligorganisationer och därmed hindra dem från att arbeta öppet, tvingar den vitryska regeringen aktivister som Ales Bjaljatski att använda bankkonton i grannländerna för att finansiera sitt arbete.

Sedan 2005 har det varit ett brott i Vitryssland att driva verksamhet i en oregistrerad organisation. Vjasna blev ”avregistrerat” av de vitryska myndigheterna 2003 och hindras därmed från att öppna ett bankkonto i landet. I oktober i år skärptes lagstiftningen ytterligare då det blev kriminellt för frivilligorganisationer att ha utländska bankkonton.