Anne Ramberg öppnar Advokatdagarna.
Anne Ramberg öppnar Advokatdagarna.

Idag öppnades de första Advokatdagarna på Grand Hôtel i Stockholm. Generalsekreterare Anne Ramberg hälsade deltagarna välkomna och inledde med en exposé över advokatens roll i samhället förr och nu.

Läs inledningsanförandet!

Därefter föreläste justitierådet och ordföranden i Högsta domstolen, Marianne Lundius, och justitierådet och ordföranden i Högsta förvaltningsrätten, Mats Melin, om advokatens roll i de högsta instanserna.

Marianne Lundius
Marianne Lundius i Vinterträdgården.

Både Marianne Lundius och Mats Melin betonade att advokaterna har en viktig roll att spela i prejudikatsbildningen, genom sina argument inför de högsta domstolarna.

Mats Melin och Anne Ramberg
Mats Melin och Anne Ramberg.

Efter lunch fortsatte Advokatdagarna med en rad seminarier på områdena ”arbitration and litigation”, affärsjuridik, obestånd, humanjuridik och ”rule of law”.

En stor publik i Vintersalen
En stor publik i Vintersalen.

Torsdagen avslutas med bankett. Advokatdagarna fortsätter sedan under fredagen.

Se fler bilder från Advokatdagarna!