Advokatsamfundet har nu lämnat sina synpunkter på förslagen i rapporten En fjärde migrationsdomstol.

Samfundet har länge pekat på behovet av en fjärde migrationsdomstol norr om Stockholm, och tillstyrker därför förslaget om att skapa en ny migrationsdomstol i Umeå.

Advokatsamfundet har tidigare avstått från synpunkter på var olika domstolar placeras. Men just i detta fall finns man att det finns goda skäl att placera domstolen just i Umeå, bland annat stadens läge och goda kommunikationer, att man där bör kunna rekrytera kompetens personal samt att det troligen finns tillräckligt med advokater i Umeås närområde för att fylla behovet av offentliga biträden.

Läs Advokatsamfundets remissvar!