EU har antagit konsumenträttighetsdirektivet, som ger konsumenter rättigheter inom hela unionen. Direktivet är särskilt inriktat på skydd vid elektronisk handel. De konsumenträttigheter som skyddas enligt direktivet har stora likheter med dem i svensk lag. På några områden blir skyddet bättre än enligt nuvarande svensk lag, till exempel när det gäller gatuförsäljning.

  • Konsumenter får en ångerrätt på 14 dagar vid handel på distans och utanför fasta affärslokaler. Skyddet omfattar också gatuförsäljning – det gäller inte i Sverige i dag.
  • Konsumenter ska inte tvingas ringa kostsamma samtal för att komma i kontakt med kundtjänst.
  • Konsumenter har rätt att säga upp avtalet och få pengarna tillbaka om varorna kommer fram för sent eller inte alls.

Konsumenträttighetsdirektivet ska genomföras i EU:s medlemsländer inom två år.