Stockholm Human Rights Award för 2011 har tilldelats George Soros och Aryeh Neier.

George Soros, som föddes 1930 i Budapest, skapade för över 30 år sedan Open Society Foundations för att finansiera och understödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter i länder under övergång från totalitära styrelseskick. Open Society Foundations är idag verksamt i mer än 70 länder.

Aryeh Neier är president för Open Society Foundations. Innan han 1993 började arbeta för denna organisation var han under 12 år generalsekreterare för Human Rights Watch, som han 1978 var med om att grunda. Dessförinnan arbetade han under 15 år för American Civil Liberties Union (ACLU), under de åtta sista åren som dess verkställande direktör.

Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 gemensamt av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund. Utmärkelsen tilldelas varje år en person eller en organisation som har gjort särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.

Tidigare pristagare är den sydafrikanske domaren Richard Goldstone och FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, också hon från Sydafrika.

Prisutdelningsceremonin kommer att äga rum den 29 november kl. 17 på Sveriges advokatsamfund, Laboratoriegatan 4, Stockholm.