Advokaterna i Grekland strejkar. De grekiska advokatsamfunden har utlyst en landsomfattande sjudagarsstrejk som varar från den 13 oktober till i morgon, den 19 oktober.

En samordningskommitté för de grekiska advokatsamfunden fattade beslutet om strejk vid ett krismöte den 11 oktober sedan ett möte med det grekiska justitiedepartementets ledning hade slutat i ett dödläge.

Advokatstrejken ska ha lett till att de grekiska domstolarna har fått ställa in sin verksamhet. Samtidigt har åklagare och domare, som enligt grekisk lag inte har strejkrätt, har protesterat mot den grekiska regeringen genom att arbeta bara ett begränsat antal timmar per dag och avgöra bara viktiga mål.