Den internationella advokatorganisationen International Bar Associations institut för mänskliga rättigheter, IBAHRI, har skrivit till vietnamesiska myndigheter två gånger och begärt en oberoende undersökning av uteslutningen av människorättsadvokaten Huỳnh Văn Đông. IBAHRI väntar fortfarande på svar.

Huỳnh Văn Đông uteslöts från Đắk Lắks advokatsamfund den 12 augusti 2011. Han har anklagats för att vara ett hot mot den nationella säkerheten sedan han har försvarat klienter som är demokratiaktivister, och som på grund av fredliga politiska aktiviteter anklagas för att ha försökt störta den vietnamesiska regimen.

Folkdomstolen i Bến Tre-provinsen påstod att Huỳnh Văn Đông inte har uppfyllt sina yrkesplikter och att han har brutit mot lagstiftningen om advokater. Domstolen begärde att Đắk Lắks advokatsamfund skulle utesluta honom.

Mer specifikt anklagas Huỳnh Văn Đông för att ha ”förespråkat de tilltalade individernas beteenden” genom att påstå att de är ”oskyldiga till att ansluta sig till och motta uppdrag från organisationen”. Den organisation som avses är den förbjudna demokratiorganisationen Việt Tân, Vietnams reformparti.

De vietnamesiska myndigheterna gör gällande att Huỳnh Văn Đông genom att göra så har utnyttjat ”sin frihet och sina demokratiska rättigheter till att kränka statens intressen”.

Huỳnh Văn Đông avvisades från Bến Tres provinsdomstol mitt under rättegången den 30 maj 2011. Han hävdar att försvaret vägrades tillgång till väsentliga rättsliga dokument i strid med lagens krav och att de tilltalade lämnades utan försvarare under återstoden av rättegången.

Den ene av IBAHRI:s två ordförande, Sternford Moyo, är orolig för att åtgärderna mot Huỳnh Văn Đông beror på att han lagligt utövar sitt yrke som advokat.

– Att han tillvaratar sina klienters intressen kan inte tolkas som en kränkning av statens intressen, säger Moyo.

Enligt Moyo strider det mot Vietnams förpliktelser enligt nationell rätt och folkrätten, särskilt mot artikel 16 i FN:s grundläggande principer för advokatrollen, som tydligt slår fast att regeringar ska se till att advokater kan uppfylla alla sina yrkesplikter utan hinder och att de inte ska drabbas av sanktioner för åtgärder de utför i enlighet med advokatyrkets plikter och etik.

Sternford Moyo sade att uteslutningar och frihetsberövanden av flera människorättsadvokater ger anledning till oro över de vietnamesiska domstolarnas oberoende.

Den 12 september skulle Huỳnh Văn Đông ha talat vid en konferens i Dublin. Men den vietnamesiska polisen gav order till flygplatserna om att han inte fick lämna landet.

Huỳnh Văn Đông sände in ett överklagande av beslutet att utesluta honom och dra in hans tillstånd att bedriva advokatverksamhet, men Đắk Lắks advokatsamfund sände tillbaka det och förklarade att det inte tar emot överklaganden.

Huỳnh Văn Đông har också anklagats för att inte betala månadsavgiften till Đắk Lắks advokatsamfund och för att vägra åta sig att företräda en klient som samfundet anvisade honom. Huỳnh Văn Đông hävdar att han alltid har betalat sin avgift årligen i slutet av varje år och att han anvisades klienten kort tid före förhandling, vid en tid då han var bortrest.

Sternford Moyo säger:

– Den främsta plikten för ett advokatsamfund är att skydda sina ledamöter och att förse dem med tillräckligt stöd och tillräckliga förutsättningar så att de kan sköta sina yrkesplikter. IBAHRI uppmanar Đắk Lắks advokatsamfund att ge sitt stöd till en oberoende utredning och att låta Huỳnh Văn Đông fortsätta utöva sin lagliga verksamhet som advokat.